We are currently updating the articles for 1.09.0. Translated articles will need to be updated by their respective authors.

Gameui czech

From No More Room in Hell
Jump to: navigation, search
"lang" 
{ 
"Language" "Czech" 
"Tokens" 
{ 

"NMRiH_GameMenu_ResumeGame"		"POKRAČOVAT"
"NMRiH_GameMenu_Disconnect"		"OPUSTIT BARIKÁDU"
"NMRiH_GameMenu_PlayerList"		"SPŘÍZNĚNÍ PŘEŽIVŠÍ"

"NMRiH_GameMenu_FindServers"		"HLEDAT PŘEŽIVŠÍ"
"NMRiH_GameMenu_CreateServer"		"SJEDNOTIT SE"

"NMRiH_GameMenu_CharSelect"		"VYBERTE SI PŘEŽIVŠÍHO"
"NMRiH_GameMenu_Options"		"VÝBAVA"

"NMRiH_GameMenu_Quit"			"EVAKUACE"

"NMRiH_Dev_NextObjective"		"Další úkol: %s1"

"NMRiH_CharSelect_Random"		"Náhodný"

"NMRiH_Options_Compass"			"Kompas"
"NMRiH_Options_InventoryWeapons"	"Zbraně"
"NMRiH_Options_InventoryAmmo"		"Munice"
"NMRiH_Options_VoiceCommands"		"Hlasové příkazy"
"NMRiH_Options_Suicide"			"Ničeho nelituji"
"NMRiH_Options_Shove"			"Udeřit/Odsunout"
"NMRiH_Options_ShowObjective"		"Ukázat stávající úkol"
"NMRiH_Options_DropWeapon"		"Upustit zbraň"
"NMRiH_Options_Sprint"			"Sprintovat"
"NMRiH_Options_Reload"			"Přebít (držte pro zkontrolování stavu munice)"
"NMRiH_Options_Holster"			"Schovat zbraň"

"VoiceSet"				"Výběr hlasu"
"AmmoCheckType"				"Kontrola munice"

"AmmoCheckType_Both"			"Obojí"
"AmmoCheckType_Voice"			"Hlas"
"AmmoCheckType_HUD"			"HUD"

VoiceSet_Default		"Kněz"
VoiceSet_Alt1			"tFg"
VoiceSet_Alt2			"Kapitán Munky"
} 
}