We are currently updating the articles for 1.09.0. Translated articles will need to be updated by their respective authors.

Gameui polish

From No More Room in Hell
Jump to: navigation, search


"lang" 
{ 
"Language" "Polish" 
"Tokens" 
{ 

"NMRiH_Dev_NextObjective"		"Następny Cel: %s1"

"NMRiH_CharSelect_Random"		"domyślny"

"NMRiH_Options_Compass"			"Kompas"
"NMRiH_Options_InventoryWeapons"	"Zapas broni"
"NMRiH_Options_InventoryAmmo"		"Zapas amunicji"
"NMRiH_Options_VoiceCommands"		"Komendy głosowe"
"NMRiH_Options_Suicide"			"Nie żałuje niczego!"
"NMRiH_Options_Shove"			"Pchnij/Odepchnij"
"NMRiH_Options_ShowObjective"		"Pokaż aktualny cel"
"NMRiH_Options_DropWeapon"		"Upuść broń"
"NMRiH_Options_Sprint"			"Sprint"
"NMRiH_Options_Reload"			"Przeładuj broń (przytrzymaj aby sprawdzić amunicje)"
"NMRiH_Options_Holster"			"Broń w kaburze"

"VoiceSet"				"Ustawienia głosowe"
"AmmoCheckType"				"Sprawdzenie amunicji"

"AmmoCheckType_Both"			"Głos i HUD"
"AmmoCheckType_Voice"			"Tylko głos"
"AmmoCheckType_HUD"			"Tylko HUD"

"Title_CharacterSelect"			"Wybór postaci"
} 
}
//Credit to Alex "Castiel" Wawroski
//Edited by Tomi858